Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Návštěva delegace z polského města Wolow

Ve dnech 3. a 4. října 2019 naše město navštívila delegace z polského města Wolow z Dolnoslezského vojvodství, asi 40 km od Wroclavi. Delegace, v čele s panem starostou města Dariuszem Chmurou, strávila v Milovicích dva dny a cílem celého setkání bylo navázání spolupráce a pokročit k uzavření smlouvy mezi městy, kdy se město Wolow stane partnerským městem města Milovice. V rámci pestrého programu pan starosta Lukáš Pilc a paní místostarosta Ludmila Šimková představili delegaci naše město. První den proběhla prohlídka města, navštívili Mezinárodní hřbitov, ZŠ Juventa, která delegaci uchvátila, prohlédli si netradiční výzdobu kostela sv.Kateřiny Alexandrijské. Druhý den navštívili obě ohrady s koňmi, pratury a zubry, prohlédli si Mirakulum a Tankodrom. Delegaci se v Milovicích velmi líbilo a již nyní došlo k navázání kontaktů např.s našimi školami či pozvání polského týmu na fotbalový turnaji Mirakulum Cup.
Věříme, že se podpis partnerské smlouvy podaří a my budeme moci rozvinout spolupráci např. v podobě výměnných pobytů dětí, sportovních utkáních nebo kulturních akcích.